Cennik dojazdów serwisu

DOJAZD DZIERŻONIÓW DOJAZD JELENIA GÓRA
Miejscowość I II Miejscowość I II
Dzierżoniów 15 zł 0 zł Jelenia Góra 20 zł 10 zł
Bielawa 25 zł 10 zł Bogatynia 90 zł 40 zł
Boguszów Gorce 45 zł 20 zł Bolesławiec 60 zł 30 zł
Bystrzyca Kłodzka 60 zł 30 zł Gryfów 40 zł 20 zł
Duszniki Zdrój 60 zł 30 zł Karpacz 35 zł 15 zł
Jawor 60 zł 30 zł Kowary 30 zł 15 zł
Kamienna Góra 50 zł 30 zł Lubań 70 zł 30 zł
Kłodzko 40 zł 20 zł Lwówek 40 zł 20 zł
Kudowa Zdrój 60 zł 30 zł Mysłakowice 25 zł 10 zł
Lądek Zdrój 70 zł 35 zł Pieńsk 80 zł 40 zł
Lubawka 60 zł 30 zł Szklarska Poręba 40 zł 20 zł
Łagiewniki 40 zł 20 zł Świeradów Zdrój 60 zł 20 zł
Marciszów 50 zł 30 zł Świerzawa 30 zł 15 zł
Międzylesie 80 zł 30 zł Zawidów 80 zł 30 zł
Nowa Ruda 40 zł 20 zł Zgorzelec 80 zł 35 zł
Pieszyce 25 zł 10 zł Złotoryja 60 zł 30 zł
Piława Dolna 25 zł 15 zł
Piława Górna 30 zł 15 zł
Stronie Śląskie 60 zł 30 zł Dowóz sprzętu AGD na terenie Dzierżoniowa:
Strzegom 45 zł 20 zł 50 zł
Strzelin 45 zł 20 zł
Świdnica 30 zł 10 zł Dowóz sprzętu AGD do Bielawy i okolic:
Świebodzice 40 zł 20 zł 65 zł
Wałbrzych 40 zł 20 zł
Ząbkowice 35 zł 20 zł Dopłata za wniesienie (od każdego piętra):
Ziębice 40 zł 20 zł 10 zł
Żarów 35 zł 20 zł

Regulamin serwisu AMJ:

1. Zgłoszenie sprzętu do naprawy wiąże się z wymaganą opłatą za ekspertyzę i wycenę w wysokości zależnej od rodzaju zgłaszanego sprzętu. Opłata ta obejmuje czynności wstępne do naprawy, tj. otwarcie zlecenia, przyjęcie i sprawdzenie sprzętu, wycenę kosztu naprawy i części, przekazanie ekspertyzy oraz prostą, drobną naprawę. Usługa ekspertyza i wycena jest darmowa, jeżeli zdecydujesz się na naprawę zgłaszonego urządzenia.
2. Usługa naprawa podstawowa obejmuje wszystkie czynności wymagane do naprawy sprzętu, bez użycia części.
3. Usługa naprawa złożona obejmuje naprawę z użyciem od 1 do 2 części i nie uwzględnia ceny części.
4. Naprawy bardziej skomplikowane, z użyciem 3 lub więcej części, wyceniane są indywidualnie.
5. Przedpłaty na części zamawiane na potrzeby klienta nie są zwracane, niezależnie od czasu realizacji zamówienia.
6. Na wymienione części udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, za wyjątkiem: przewodów, żarówek, kontrolek, bezpieczników, kondensatorów, obsady pierścienia zwijacza, wirnika, stojana, zabezpieczeń prądowych, zabezpieczeń termicznych oraz elementów szklanych i plastikowych.
7. Dodatkowo zlecone czynności serwisowe wykonane zostaną za dodatkową, ustaloną opłatą.
8. Odbiór sprzętu może nastąpić tylko po opłaceniu wszystkich kosztów poniesionych przez serwis, tylko za zwrotem otrzymanego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i tylko przez tą samą osobę, która oddawała sprzęt do naprawy.
9. Sprzęt nieodebrany z serwisu w przeciągu 30 dni od daty zawiadomienia klienta o możliwości odbioru, może zostać odebrany jedynie po pokryciu kosztów składowania, które wynoszą 5 zł dziennie za każdy dzień zwłoki. Zgodnie z brzmieniem art. 180 k.c., nieodebranie sprzętu w terminie 2 miesięcy od daty zawiadomienia klienta o możliwości odbioru, traktowane jest jako wyzbycie się przez klienta jego własności, a firmy AMJ Jaroszyńscy Sp.j. nie pozbawia możliwości dochodzenia zapłaty wyżej opisanej kary umownej, kosztów naprawy, kosztów części oraz kosztów składowania i utylizacji (recyklingu) sprzętu, na co klient wyraża zgodę.
10. Ceny usług nie obejmują ceny dojazdu do klienta, który jest zryczałtowany dla każdej miejscowości.
11. Cena dojazdu na życzenie wynosi 1 zł za każdy kilometr, liczone w obie strony od miejsca dojazdu.
12. Reklamacje dotyczące usług lub zamontowanych części nie obejmują ceny dojazdów.